Vodorovné dopravní značení (VDZ)

Obecné členění VDZ

 • podélné čáry
 • příčné čáry
 • šipky
 • označení stání a parkovišť
 • označení zastávek a zákazů zastavení a stání
 • ostatní vodorovné značky

Námi používané materiály

 • rozpouštědlová akrylová barva

  (s dodatečným reflexním posypem, typ I.)

 • dvousložková plastická hmota nanášená za studena,

  (strojní strukturální značení typ I. a typ II.)

 • dvousložková stříkaná plastická hmota

  (+ reaktivní skleněné perly s prostředkem zdrsňujícím vozovku)

 • dvousložková plastická hmota pokládaná za studena stěrkováním

  (pro plošné značení)

 • dvousložková plastická hmota se zdrsňujícím plnivem

  (signální červená pro cyklostezky)

 • termoplastické symboly
 • rozpouštědlová dvoukomponentní barva na polyuretanové bázi

  Splňuje vyšší požadavky na mechanickou a chemickou odolnost. Určená ke značení vnitřních prostor.

 • dodatečný posyp - reflexní skleněná balotina

  (značkovací skleněné perly)

Všechny materiály jsou testovány Silničním vývojem Brno, výsledky testů v Katalogu hmot pro VDZ, platnost katalogu pro daný rok, schváleno Ministerstvem dopravy ČR.

Námi používané technologie

 • strojním nástřikem a nástřik do šablon - Trassar 131, Hofmann H26, PowrLiner 6000 a PowrLiner 8900xlt

  běžná VDZ typ I. určená pro II. a III. třídu pozemních komunikací a pro značení nového povrchu všech vozovek za použití jednosložkových akrylových barev s dodatečným posypem…

 • strojní aplikací - Hofmann H26, H26-2 a Junior 2K50A

  vodorovné dopravní značení typ II. se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště; strukturální nebo profilované určené pro dálnice a silnice I. třídy

 • odstraňování VDZ pomocí brusky EDCO model TLR-7
 • ruční pokládka termoplastických symbolů

Aplikace