O společnosti

Společnost Superco s.r.o. byla založena v roce 1993 s cílem poskytovat služby v oblasti stavebnictví a realizace dopravního značení.

Hlavní činností společnosti jsou služby v oblasti vodorovného dopravního značení (VDZ), instalace svislého dopravníh značení (SDZ), zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO) a dopravní zařízení na všech pozemních komunikacích.

Společnost pracuje pouze s certifikovanými materiály schválenými Ministerstvem dopravy. Velký důraz je kladen na kvalitu provedení za použití profesionálního strojního vybavení a zároveň průběžného školení zaměstnanců a jejich motivování, které určuje komplexnost nabídky služeb, tak aby byl zákazník maximálně spokojen.

Samozřejmostí je dodržování všech platných zákonů, norem, předpisů, technických podmínek, vzorových listů, metodických pokynů a katalogu hmot souvisejících s dopravním značením na pozemních komunikacích, a spolupráce se zadavatelem stavby podle prováděcí dokumentace.

ISO 9001

certifikovaný systém managementu kvality

24 let na trhu

Sbíráme zkušenosti od roku 1993.

Proč spolupracovat s námi?

Strojní vybavení

Profesionální stroje pro kvalitní výsledek

Certifikované materiály

Pracujeme pouze s materiály schválenými Ministerstvem dopravy

Kvalita

Náš systém managementu kvality je certifikován dle ISO 9001:2009.

Pravidelná školení

Průběžná školení zaměstnanců

24 let zkušeností

Od roku 1993 jsme na trhu

Zákonné normy

Dodržování norem, předpisů a zákonů