Superco s.r.o.

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016

Služby v oblasti dopravního značení a stavební činnost

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
Vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, dopravní zařízení, přechodné dopravní značení, termoplastické symboly a piktogramy, odstraňování vodorovného značení broušením, značení cyklostezek a další.

STAVEBNÍ ČINNOST:
Rekonstrukce a stavební úpravy provádíme u bytových jednotek, rodinných domu, bytových domu, komerčních a nebytových objektů.

Naše služby

podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné značky

montáž nosných konstrukcí, přenosné značky, dodávka a montáž značek, demontáž neplatných svislých značek, zneplatnění značek, údržba

dopravní kužele, směrové sloupky, zábrany pro uzavírky, vodicí tabule a desky, směrové sloupky, zpomalovací prahy, dopravní zrcadla, svodila, parkovací zábrany a dorazy

aplikace žlutých barevných pásů barvou nebo páskou

Proč spolupracovat s námi?

Strojní vybavení

Profesionální stroje pro kvalitní výsledek

Certifikované materiály

Pracujeme pouze s materiály schválenými Ministerstvem dopravy

Kvalita

Náš systém managementu kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016

Pravidelná školení

Průběžná školení zaměstnanců

24 let zkušeností

Od roku 1993 jsme na trhu

Zákonné normy

Dodržování norem, předpisů a zákonů

Superco2
2017 © Superco s.r.o, realizace: Mon Alba