Služby

podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné značky

montáž nosných konstrukcí, přenosné značky, dodávka a montáž značek, demontáž neplatných svislých značek, zneplatnění značek, údržba

dopravní kužele, směrové sloupky, zábrany pro uzavírky, vodicí tabule a desky, směrové sloupky, zpomalovací prahy, dopravní zrcadla, svodila, parkovací zábrany a dorazy

aplikace žlutých barevných pásů barvou nebo páskou