Svislé dopravní značení (SDZ)

 • montáž nosných konstrukcí pro svislé značky

  – sloupky, konzole nebo jiné konstrukce spojené pevně se zemí

 • přenosné značky umístěné na červenobíle pruhovaném sloupku nebo stojanu jsou určeny pro dopravně inženýrské opatření (DIO)

  – užití souborů značek pro označování dopravních situací, označování pracovních míst na pozemních komunikacích

 • dodávka značek a montáž značek
 • demontáž neplatných svislých značek a jejich konstrukcí
 • údržba svislého značení
 • zneplatnění dopravních značek škrtnutím, zakrytím

  výstražné značky (skupina A)
  značky upravující přednost (skupina P)
  zákazové značky (skupina B)
  příkazové značky (skupina C)
  informativní značky
  zónové (skupina IZ)
  provozní (skupina IP)
  směrové (skupina IS)
  jiné (skupina IJ)
  dodatkové tabulky (skupina E)